INNSAMLING

Dreamcenters inntekter:


  Garantier fra kommuner

  Innsamlinger og gaver

  Kollekter fra menigheter

           Gavekonto:

         3624 09 05528

    Innsamlingsmål:     
700.000.- kr

Støtt oss i arbeidet med å hjelpe rusavhengige til et meningsfullt livVi har som mål å samle inn 700 000.- i årets INNSAMLING. Dreamcenter er helt avhengig av innsamlede midler for å hjelpe mennesker med rus og psykiske problemer.


Din støtte går til:

 • Oppsøkende arbeid i rusmiljøene
 • Rehabilitering av rusavhengige
 • Videreføring og ettervern
 • Matudeling til trengende
 • Minimalt med administrasjonskostnader
Send din gave via Vipps

Vipps nr 90124

Trykk på knappen til høyre og gi direkte med ditt betalingskort nå

Ta godt i mot våre bøssebærere.


Dreamcenter driver:

 • Oppsøkende arbeid i rusmiljøene
 • Forebyggende arbeid blant rustruede grupper
 • Ettervernstilbud i Bruktbutikken, Apeltunveien 2, Nesstun,
 • Rehabilitering av rusmisbrukere


Dreamcenterer Rehabiliteringsgård:

 • Er et heldøgns tilbud til mennesker med rusproblemer. Gården ligger i Landsvik i Meland kommune.
 • Har plass til 8 personer.
 • Er et medikamentfritt tilbud, d.v.s. vi har ikke LAR, A eller B preparater.
 • Gården har  samarbeid med  Frekhaug legesenter.
 • Har personale med faglig kompetanse og med rusbakgrunn. Vi opplever dette som en styrke.
dreamcenterbergen.no

epost: info (a) bksenter.no

telefon 40045781  (kl 10.00 - 15.30)

Daglig leder Trond Taule

Her er linker til tre personer som har fått

hjelp gjennom vårt arbeid:


Jan Olav:                Thomas:             Jørgen:

Dreamcenter Bergen

Landsvik 50

5917 Rossland

Vi er nylig blitt godkjent i Grasrotandelingen. Dette betyr at hvis du melder deg på får vi 7% av det du tipper for.


KAN BLI GANSKE MYE HVIS MANGE MELDER SEG PÅ. DU BETALER IKKE MER, MEN NORSK TIPPING BETALER TIL OSS


TRYKK UNDER FOR Å MELDE DEG PÅ. TAR KUN TO SEKUNDER

INNSAMLING 2020

Vi rekker ut en hånd til verdifulle mennesker

for at de skal gjenoppdage sin verdi!